شکلات کادویی خارجی

الیت

مرسی 400 گرم

مرسی 250 گرم

افتر ایت 200 گرم

الیت ساکدار

j.d شکلات کادوی صدفی بلژیکی

سلبریشن 750 گرم

رافائلو

تافی قی